12- Timexpert rides eyes

Timexpert Rides Eyes

Per a qui
Pells que presenten arrugues al contorn d’ulls així com bosses i ulleres. A partir dels 35 anys.
Resultats
La mirada es revifa i les bosses, ulleres i arrugues semblen menys visibles.


Objectiu
Dermatològica i oftalmològicament testat combat de forma continuada els diferents signes de l’envelliment cutani: arrugues, línies d’expressió, bosses, ulleres, imperfeccions, falta de lluminositat, fermesa…