Vitamina C

3- vitamina C


Per a qui
Pells amb falta de lluminositat, desvitalitzades, afectades per l’estrès i deshidratades. A partir dels 25-30 anys.
Objectiu
Prevenir l’envelliment i reparar les pells exposades a entorns agressius.
Resultats
Actua sobre les funcions fonamentals en la pell: antioxidant, regenerant, hidratant, il·luminadora i uniformitzadora.